Miến chùm ngây

Miến chùm ngây


Mã sản phẩm: Túi 300g
Nhóm sản phẩm: Chùm ngây phổ thông
Giá bán: 60,000 vnd

Giao hành nhanh chóng

Phục vụ 24/7

MORINGA QUỐC TẾ
Vận chuyển

nhanh chóng

 Thành phần:

 
Nguyên liệu chính: Bột lá chùm ngây, màu xanh, Bột gạo
 
 
 
 
Công dụng
 
Cách dùng
 
Bảo quản